"Christiansborgklubben af 1914” er en diskussions- og debatklub for politisk interesserede borgere fra alle samfundslag. Klubbens formål er "at give mænd og kvinder af alle politiske anskuelser lejlighed til  alsidigt at drøfte alle for samfundet betydningefulde spørgsmål".

Vores forening har haft tilknytning til Christiansborg i over 100 år og blev i 1914 oprettet af fremtrædende borgere uden for Christiansborg. 

Klubben mødes ca. 6 gange om året på Christiansborg, hvor vi følger folketingsåret. Vi mødes som udgangspunkt kl.20 i Fællessalen til oplæg af dagens taler, hvorefter vi efter en kort pause rykker over i Snapsetinget til spørgsmål og debat.

Registrering og betaling for gæstebilletter sker umiddelbart efter Christiansborgs security-chek. Her er det også muligt at købe drikkekuponer til senere indløsning i Snapsetinget.

Klubbens første møde i 1915

Professor Fr. Weis var en af initiativtagerne bag Klubben af 1914, og til det første møde, som benævnes en ”forhandling”, d. 18. januar 1915 indledte han som formand sin velkomst til den første foredragsholder, nationalbankdirektør Marcus Rubin, med et kort oplæg om klubbens tilblivelse og præmisser som det fremgår af dette håndskrevne manuskript.

Klubbens Vedtægter

Vedtægter for Christiansborg Klubben af 1914 er opdateret okt. 2022