Nyt medlem

Nye medlemmer optages af præsidiet ved skriftlig anmodning til formanden med motivering for ønsket om medlemskab. Optagelse kan ligeledes ske efter skriftligt forslag fra 2 medlemmer af klubben. Præsidiet får også her forelagt anmodningen til afgørelse.


Benyt altid den nedenstående kontaktblanket.