Kontingent

Kontingentet bedes venligst indbetalt senest   27. oktober 2023

Kontingentet for sæsonen 2023/2024:


350 Kr. for enkeltmedlemmer                        

450 Kr. for to medlemmer af samme husstand

Betalingen kan foretages via netbank til Christiansborg Klubbens konto i Sydbank:

7045 – 0001318136


Alternativt kan betalingen foretages via MobilePay:

542629Alle former for indbetalinger uden navn kan ikke registreres som gyldig betaling.
Du bedes venligst anføre fulde navn på den eller de personer, som indbetalingen omfatter

som bemærkning (Netbank) eller kommentar (MobilePay).