Fremtidige møder

FEBRUAR 2024: onsdag d. 7. februar kl. 20-22


Den nye geopolitiske orden i lyset af udvidelsen af BRICS-gruppen og den allerseneste udvikling i Mellemøsten.

Fhv. udenrigsminister Per Stig Møller og Henrik Dahl, (Liberal alliance, MF)


note:

De såkaldte BRICS-lande (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) er nyligt udvidet med seks nye lande: Saudi-Arabien, Iran, Argentina, Egypten, Etiopien og De Forenede Arabiske Emirater


Tilmeldingsfrist:  onsdag d. 31. januar

efterår

2023

Oktober 

Onsdag d 11. oktober kl. 20-22


Dansk politik med en ny og utraditionel flertalsregering, SVM.

En foreløbig vurdering af SVM regeringens resultater og fremtidsperspektiv.

Debat mellem Jan E. Jørgensen (Venstre, MF) og politisk kommentator Hans Engell


November


Onsdag d 1. november kl. 20-22:  AFLYST


December


Onsdag d. 6. december kl. 20

”Hvordan kan Ukraine-krigen stoppes - og hvad må det formodes, at prisen bliver for Ukraine, Vesten og Rusland”

Michael Aastrup Jensen (Venstre, MF), formand for udenrigspolitisk nævn & Michael Ehrenreich, fhv. chefredaktør og fhv. formand for Det udenrigspolitiske Selskab
forår

2024

Februar    

Onsdag d. 7. februar kl. 20-22:

Den nye geopolitiske orden i lyset af udvidelsen af BRICS-gruppen og den allerseneste udvikling i Mellemøsten.

Fhv. udenrigsminister Per Stig Møller og Henrik Dahl, (Liberal alliance, MF)


note:

De såkaldte BRICS-lande (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika)  er nyligt udvidet med seks nye lande: Saudi-Arabien, Iran, Argentina, Egypten, Etiopien og De Forenede Arabiske EmiraterMarts


Onsdag d. 13. marts kl. 20-22:

Christian Friis Bach (Rad, MF) og Lektor Niels Bjerre-Poulsen, Syddansk Universitet:

Hvilke konsekvenser vurderes de forskellige udfald af det amerikanske præsidentvalg i nov.24 at få for EU, NATO, vesten i det hele taget og krigen i Ukraine?April


Onsdag d. 10. april kl. 20-22


Alex Vanopslagh, partileder (Lib. Alliance, MF) & fhv. minister Bertel Haarder debatterer:

”Er liberalisme mere end blot ønsket om skattelettelser?”