Klubbens talere


I nyere tid:

2015 – i dag

De første 100 år:

1915 - 2015

2024

Februar

fhv. udenrigsminister


Næstformand for udenrigspolitisk nævn

Per Stig Møller


Henrik Dahl (LA, MF)

Den nye geopolitiske orden i lyset af udvidelsen af BRICS-gruppen; med et særligt fokus på den allerseneste udvikling i Mellemøsten efter angrebet d. 7/10-23

Marts

fhv. ministerLektor, Syddansk Universitet

Christian Friis Bach (Rad, MF)


Niels Bjerre-Poulsen

Hvilke konsekvenser vurderes de forskellige udfald af det amerikanske præsidentvalg

i nov. 24 at få for EU, NATO, vesten i

det hele taget og krigen i Ukraine?

April

partileder


fhv. minister

Alex Vanopslagh (LA, MF)


Bertel Haarder  (Venstre)

”Er liberalisme mere end blot ønsket om skattelettelser?”

OktoberNovemberDecember2023

Februar

Folketingets formand

Søren Gade (V)

Om jobbet, rollen og opgaven

Marts

Fhv. klima- og energiminister 


Bestyrelsesformand i Innova-tionsfonden - og tidligere direktør i olie- og naturgasselskabet Dong

Martin Lidegaard, MF (Rad)


Anders Eldrup

Forsyningssikkerhed og grønne klimaovervejelser

April

Formand for SF, fhv. minister

Pia Olsen Dyhr, MF, (SF)

EU efter ”d. 24.02. 22”  (Ruslands invasion af Ukraine)

Oktober

Politisk kommentator og fhv. minister


MF'er fra Venstre

Hans EngellJan E. Jørgensen

Dansk politik med en ny og utraditionel flertalsregering, SVM. 

En foreløbig vurdering af SVM-regeringens resultater og fremtidsperspektiv.


November

Aflyst


December

Formand for udenrigspolitisk nævnFhv. formand for Det udenrigs- politiske Selskab og fhv. chefredaktør

Michael Aastrup Jensen (Venstre, MF)Michael Ehrenreich


Hvordan kan Ukraine-krigen stoppes - og hvad må det formodes, at prisen bliver for Ukraine, Vesten og Rusland


2022

December

International korrespondent og journalist ved DR

Steffen Gram

Verden ifølge Gram

Steffen Gram DRs internationale korrespondent vil

forsøge at give en status her ved udgangen af et meget begivenhedsrigt år med krig i Europa, vigtige valg i Tyskland, Frankrig, Sverige, DK og midtvejsvalg i USA – samt med økonomiske, sikkerhedspolitiske, klima-,

energi- og forsyningskriser.

November

Aflyst grundet talers sygdom

EU efter d. 24 02 22  (Ruslands invasion af Ukraine)

Oktober 

Konservativ politiker

Enhedslistens politiker

Katarina Ammitzbøll, MF, (Kons.)

Pelle Dragsted

Debatterer dette idépolitiske oplæg:

Hvordan finansieres de store beslutninger (forsvar,

grøn omstilling og velfærd)?

April

Tidligere EU-kommissær for klima og fhv. klimaminister


Fhv. minister

Connie HedegaardIda Auken, MF (Socialdemokratiet)

Forholder sig til problematikken:

”Resultaterne af COP 26 med en vurdering af fremtidsudsigterne for klimaudviklingen sat ind i en aktuel politisk vurdering med både udenrigs- og indenrigspolitiske aspekter efter Ruslands invasion af Ukraine i feb. 2022”

Marts

Formand for udenrigspolitisk nævn og fhv. udenrigsminister


Lektor ved Forsvarsakademiet

Martin Lidegaard, MF, (Rad.)
Peter Viggo Jakobsen

Belyser den højaktuelle situation hvor Putins Rusland for en uge siden iværksatte en invasion af Ukraine med voldsomme militære kræfter.

Der fokuseres både på politiske, militære, strategiske og de afledte internationale forhold.

Februar

Aflyst pga. smittefare for coronavirus2021

December

Forfatter

Forsvars- og udenrigsordfører

Birgithe Kosovic

Søren Espersen, MF, Dansk folkeparti

Søren Espersen vil i dialog med forfatteren Birgithe Kosovic – der har haft stor succes med sin Erik Scavenius-biografi – diskutere samarbejdspolitikken her i 81 året for besættelsen.

Temaerne er udenrigspolitik, forsvarspolitik, pragmatisme, tilpasning. 

November

Direktør for Sundhedsstyrelsen

Corona-ordfører

Søren Brostrøm

Peder Hvelplund, MF,  (EL)

Fokus på temaet ”Folkesundhed – hvad har vi lært af pandemien?”

Oktober 

Fhv. minister

Politisk kommentator

Marianne Jelved, MF, (Rad)

Søs Marie Serup

I debat / diskussion med fokus på: 

”Politikere  i forhold til spin, presse og politiske kommentatorer”

April

Aflyst pga. smittefare for coronavirusMarts

Aflyst pga. smittefare for coronavirusFebruar

Aflyst pga. smittefare for coronavirus2020

December

Aflyst pga. smittefare for coronavirusNovember

Aflyst pga. smittefare for coronavirusOktober 

Aflyst pga. smittefare for coronavirusApril

Aflyst pga. smittefare for coronavirusMarts

Aflyst pga. smittefare for coronavirusFebruar

Partileder for Konservative

Søren Pape,

MF, 

Om aktuel dansk politik og om rollen som grøn politiker i blå blok

2019

December

EU-ordfører 

Lars Aslan Rasmussen,
EU-ordfører Socialdemokrat

Om DKs politik i EU, om udvidelser, kandidatlande samt om Brexit og det engelske valg her i dec. 2019

November

USA-ekspert 

Mads Fuglede,
MF, Venstre 

Forholdet mellem DK
og præsident Trumps USA her et år før præsidentvalget i USA

Oktober 

Folketingets formand 

Henrik Dam Kristensen,

MF, Socialdemokratiet

Om jobbet og rollen i den aktuelle politiske situation

April

Politisk kommentator 

Søs Marie Serup,

Politisk kommentator 

Om aktuel dansk politik

Marts

Retsordfører for Socialdemokratiet

Trine Bramsen,

MF

Om udviklingen i retspolitikken

Februar

Partileder for Alternativet:

Uffe Elbæk,

MF

Om alternative tanker om 15 nye ministerier og et centralt fokus på klimapolitikken

2018

December

Forbundsformand for FOA 

- fhv.

samt

Beskæftigelsesordfører (V)

Dennis Kristensen,  forbundsformand for FOA (2002-18)

& Hans Andersen, MF, 

Om ”Den danske model” og om arbejdsmarkedet generelt

November

Udenrigsminister

Fhv.

Martin Lidegaard,

MF (Rad.)

Søg mod midten i et forsøg på at løse tidens store udfordringer

Oktober 

Nationalmuseets direktør 

samt

kulturordfører (DF)

Rane Willerslev, Nationalmuseets direktør 

& Alex Ahrendtsen,

MF, kulturordfører for DF

Om forvaltningen af Danmarks kulturarv

Maj

Journalist fra DR

Steffen Gram,

Journalist på DR

Verden ifølge Gram med et indlæg om udviklingen i relationerne mellem Trumps USA og Europa samt det aktuelle trusselbillede skabt af Nord-Korea.

Marts

Udlændinge- og integrationsminister 

Inger Støjberg,

MF, Venstre 

Om Aktuel udlændingepolitik

Februar

Kultur- og kirkeminister 

Mette Bock,

MF, Liberal Alliance

Kultur og kirke – fundamentet for det hele

2017

December

Politisk kommentator 

Noa Redington

Om Fake News

November

Forsvarsakademiet

Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet

Om det aktuelle trusselsbillede og sætter det i relation til regeringens forsvarspolitiske udspil og debatten afledt af dette

Oktober 

EU - ekspert

Marlene Wind,

EU-professor 

Om Brexit sat i forhold til de vigtige valg i europæiske lande igennem 2017

April

Formand for FN i 2016

Mogens Lykketoft,

MF, fhv. minister  (Soc)

Om sit 1-årige formandskab for FN i 2016

Marts

Professor fra
Syd Dansk Universitet

Jørn Henrik Petersen,
Professor SDU

Velfærdsstat og konkurrencestat

Februar

Minister

fhv.

Bertel Haarder,

MF, Venstre

Mange år i dansk politik heraf 22 år som minister

2016

December

Ruslandsekspert

Samuel Rachlin,

journalist og forfatter

Om Putins Rusland

November

Udenrigsminister

fhv

Martin Lidegaard,

MF, Rad

Dansk udenrigspolitik i lyset af udviklingen i EU (brexit, flygtningeproblematikken) og med nyvalgt amerikansk præsident Donald Trump

Oktober 

USA-ekspert

Vibeke Tjalve,

seniorforsker, DIIS

Om præsidentvalget i USA i november 2016

April

Rådgivende skatterevisor

Christen Amby

Om skatteministeriets aktuelle situation

Marts

Partistifter af ”Alternativet”

Uffe Elbæk,

MF

Om at starte partiet

Februar

Dansk Flygtningehjælp

Andreas Kamm,

Formand

Visioner for strategier, der kan løse/afhjælpe flygtninge-/migrationspresset på Europa

2015

December

Etisk råd

Poul Jaszczak, Overlæge

Prioriteringer i sundhedsvæsenet

November

Nationalbankdirektør

Lars Rhode

Nationalbankens rolle og politiske spillerum

Oktober 

Folketingsformand

Nyvalgt 

Pia Kjærsgaard, DF

Om jobbet, rollen og opgaven